Menu
Obec Oldřichov v Hájích
Oldřichov v Hájích

Plánování oldřichovské návsi

Veřejné setkání, kde jsme společně s architekty Lenkou Tomášovou, Petrem a Evou Klápšťovými...

Veřejné setkání, kde jsme společně s architekty Lenkou Tomášovou, Petrem a Evou Klápšťovými plánovali louku okolo obecního úřadu, se konalo dva víkendy po sobě. 17. ledna od 10 hodin jsme na sále Besedy popisovali, jaká je obecní náves dnes a jak bychom si ji představovali do budoucna. Ve skupinkách jsme diskutovali nad tím, co všechno bychom chtěli a potřebovali, co všechno je na návsi v současné její podobě dobré a co potřebuje změnu. Následující víkend (23. a 24. ledna) jsme se sešli v menších skupinkách a debatovali nad připravenými návrhy architektů i vymýšleli uspořádání návsi "na prázdný papír". Výsledkem dvouvíkendového snažení jsou tři návrhy podoby návsi, které budou ještě dále diskutovány. Akci podpořil Obecní úřad v Oldřichově v Hájích, Nadace VIA a Nesehnutí. Foto: Michal Ryška, Jiřina VávrováJeště k oldřichovské návsi článek z Oldřichovských listů č. 39 "Po dva lednové víkendy jsme spolu se třemi urbanisty-architekty hledali možnou budoucí podobu „Oldřichovské návsi”. Zabývali jsme se zejména možností využití obecních pozemků v okolí obecního úřadu a také důsledky, které pro centrum obce bude mít projekt s krkolomným názvem “Humanizace průtahu III/2904 Oldřichov v Hájích”. Za názvem se skrývá řada opatření při hlavní oldřichovské silnici, jejichž cílem je zpomalit rychlá auta projíždějící obcí a zvýšit bezpečnost chodců. Silnice je krajská a I projekt je zpracován a investován krajem. První setkání proběhlo v neděli 17. 1. 2016. Účastníci setkání prošli celé území a následně ve skupinách vyjmenovávali, co se jim zde líbí a přejí si zachovat, co vnímají jako problematické, jaké aktivity zde probíhají a jaké by si ještě přáli. Nakonec se řešilo, jakým dojmem má náves do budoucna působit. Výsledkem bylo zadání pro architekty, kteří dostali za úkol navrhnout takové uspořádání návsi, aby zde mohly probíhat oblíbené velké akce jako čarodějnice, oslava dětského dne nebo koncert. Aby zde zůstal zachován prostor pro děti a přibyly atrakce pro dospívající, a to zejména takové, na nichž lze provozovat nebezpečně vyhlížející terénní gymnastiku nazývanou parkour. Ukázalo se, že si významná část účastníků přeje zachovat vodní plochu (a menší část ji vnímá jako problém). Většina účastníků se také shodla, že současné umístění pomníku brání dobrému využití celého prostoru. Výsledný charakter návsi by měl být nadále neformální, volný, dostupný a přírodní. Z tohoto zadání vzniklo s pomocí Oldřichováků několik variant možného uspořádání návsi – ukazujeme je u článku. U jednotlivých variant se liší uspořádání vodní plochy – ukazují jak nejlevnější řešení se zachováním půdorysu, tak možnost plochu zmenšit či zvětšit. Vidíte různé uspořádání zeleně. A také různé uspořádání prostoru před Besedou a parkování před obchodem." "V neděli 24. 1. byly návrhy představeny veřejnosti. Znovu se vyhodnocovalo, co je na jednotlivých návrzích dobré a co naopak ne. Nyní architekti Eva a Petr Klápšťovi spolu s Lenkou Tomášovou vytvářejí výsledný návrh. Ten spojí dohromady vše, co se v jednotlivých variantách veřejnosti líbilo. Fotografie ze setkání a také záznamy všech hodnocení najdete na Facebooku obce: http://www.facebook.com/oldrichov. Nyní není možné přesně říci, jak bude vše probíhat dál – finální návrh bude k dispozici během března a projedná jej zastupitelstvo. Zatím máme od Nadace VIA 70 tis. Kč na materiál určený na první práce. Brigády proběhnou na jaře a přidat se může každý, kdo má chuť. Jak rychle potom proběhnou další úpravy, záleží na jejich finanční náročnosti a na výsledném návrhu. Zkusíme požádat o podporu v dotačních programech Ministerstva zemědělství, čímž bychom mohli získat finance na případné lavičky a odpočinkové prvky. Děkuji všem, kteří se některého ze setkání zúčastnili. Děkuji vám za váš čas a za veškerou pomoc." Za organizační tým Lenka Kosková Třísková
Datum vložení: 9. 8. 2022 23:56
Datum poslední aktualizace: 9. 8. 2022 23:56
Autor: Správce Webu