Menu
Obec Oldřichov v Hájích
Oldřichov v Hájích

Zápis ze ZO 27.6.2022

2022-06-27_ZO_zápis_anonym.pdf (769.45 kB)

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
46/6/2022 27.6.2022 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši 9 350,-Kč pro ZŠ a MŠ Mníšek, p.o., se sídlem Oldřichovská 198, 463 31 Mníšek, IČ: 72742399 na dopravu k povinnému kurzu plavání.
Příspěvek bude poukázán na číslo účtu žadatele 181 329 912/0300.
6 0 1
47/6/2022 27.6.2022 ZO projednalo a schvaluje v souladu s ust. § 67 a § 68 odst. 1 a 3 zák. o obcích počet členů zastupitelstva Obce Oldřichov v Hájích,  které má být zvoleno pro volební období 2022 – 2026 v počtu 7 členů. 4 3 0
48/6/2022 27.6.2022 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2022, které navyšuje schválený rozpočet v příjmech i výdajích o 92 917,80 Kč na celkových 14 874 053,80 Kč příjmů a 19 808 657,97 výdajů. Financování se nemění. Rozpočtové opatření č. 1/2022 je součástí tohoto zápisu. 7 0 0
49/6/2022 27.6.2022 ZO projednalo a schvaluje poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku ve výši 30 000,-Kč za účelem opravy a obnovy křížku – božích muk v Oldřichovském sedle v k.ú. Oldřichov v Hájích. Finanční příspěvek bude poukázán na účet č. 2900124622/2010 žadatele Spolku Patron, se sídlem čp. 73, 468 43 Jiřetín pod Bukovou, IČ: 64669807. 7 0 0
50/6/2022 27.6.2022 ZO projednalo a schvaluje předloženou Výzvu k podání nabídek a přímé oslovení těchto firem:
1) Evosa spol. s.r.o., IČ: 18384501
2) Jostav spol. s.r.o., IČ: 47785233
3) VHS stavby a.s., IČ: 25183052
Současně schvaluje hodnotící komisi ve složení J. Tichý, R. Šarapatka, J. Šťastná
7 0 0
51/6/2022 27.6.2022 ZO projednalo a schvaluje vícenáklady spojené s dostavbou prodejny – udírny v celkové výši 145 971,31Kč, které budou uhrazeny rovným dílem Obcí Oldřichov v Hájích a nájemcem J&F Plus s.r.o. 4 2 1
52/6/2022 27.6.2022 ZO projednalo a bere na vědomí kalkulaci vodného pro rok 2022 a s tím spojenou nově stanovenou cenu vodného s platností od 1.1.2022 ve výši 37,-Kč bez DPH. 7 0 0
53/6/2022 27.6.2022 ZO projednalo a schvaluje záměr pronajmout prostor sloužícího k podnikání – prodejnu potravin a pověřuje starostu obce zveřejněním záměru.  7 0 0
Zodpovídá: Správce Webu

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8
1
9
10 11 12 13
1
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Kliknutím na obrázek se spustí virtuální prohlídka